Gruntoemalia wodorozcieńczalna

Gruntoemalia wodorozcieńczalna

Farba wodorozcieńczalna przeznaczona jest do pierwszego malowania powierzchni stalowych, stalowych ocynkowanych, żeliwnych takich jak konstrukcje metalowe, siatki ogrodzeniowe, kosze, elementy maszyn i urządzeń, dachy. Może również stanowić samodzielne zabezpieczenie antykorozyjne tych elementów. Zawiera aktywny pigment antykorozyjny fosforan cynku.
Powłoki są dobrze przyczepne do podłoża, matowe, wysoce odporne na działanie czynników atmosferycznych i mechanicznych.

Informacje o produkcie

 • Typ farby dyspersja wodorozcieńczalna
 • Gęstość max. 1,25 kg/litr
 • Zawartość części stałych (% wag.) ok. 55
 • Zawartość części stałych (% obj.) ok. 47
 • Grubość powłoki mokrej GPM µm (ang. WFT) 85 µm Grubość powłoki suchej GPS µm (ang. DFT) 40 µm
 • Zużycie teoretyczne (l/m2) Dla GPS 40 µm – 0,09
 • Zalecana ilość warstw (min.) 1 – 2
 • Temperatura zapłonu (°C) nie palna
 • Odporność temp. (°C) 120

Przygotowanie powierzchni

 • Ocynkowane, aluminiowe: Podłoże dokładnie odtłuszczone wodą z detergentem lub benzyną
  ekstrakcyjną, następnie przemyć roztworem BAMOCYNKU, na koniec dokładnie spłukać wodą i osuszyć.
 • Stalowe: Oczyścić techniką właściwą dla danego elementu i odtłuścić.
 • Renowacja: Powierzchnie przeszlifować, odpylić i odtłuścić benzyną
  ekstrakcyjną .

Aplikacja

 • Temperatura otoczenia minimum 15ºC i nie więcej niż 35 ºC. Temperatura podłoża minimum 10ºC i nie więcej niż 35 ºC i co najmniej 3 ºC wyższa od temp. punktu rosy.
 • Wilgotność powietrza max. 80%
 • Dobra wentylacja
 • Czas schnięcia wydłuża się w niższych temperaturach i wyższej wilgotności powietrza.

Kolejne wymalowania

 • Druga warstwa farby wodorozcieńczalnej – po minimum ok. 3 godz
 • Czas całkowitego dotwardzenia 1-warstwowej powłoki – 24 godz.
 • Pełne własności użytkowe powłoka uzyskuje po –7 dniach

Kolor / połysk

wg kolorystyki RAL / mat, max 10-20

Okres gwarancji

24 miesiące od daty produkcji

LZO

Zawartość LZO wg dyrektywy 2004/42/WE (kategoria A/i/FW)2010: 140 g/l. Produkt zawiera max 50 g/l

Opakowania

Stalowe 10l, 20l

Uwagi

Informacje dotyczące bezpiecznego stosowania patrz w karcie
charakterystyki.