Gruntoemalia służy do samodzielnego, nie wymagającego gruntowania, zabezpieczania powierzchni stalowych, żeliwnych i metalowych oraz do renowacji starych powłok malarskich. Zawiera antykorozyjne pigmenty: fosforany cynku, wapnia i magnezu. Zalecana do malowania elementów maszyn, urządzeń i konstrukcji. Do stosowania w warunkach korozyjnych miejskich i przemysłowych.

Informacje o produkcie

 • Typ farby alkidowa modyfikowana
 • Gęstość max. 1,2 kg/litr
 • Zawartość części stałych (% wag.) ok. 56
 • Zawartość części stałych (% obj.) ok. 45
 • Grubość powłoki mokrej GPM µm (ang. WFT) 110 – 130
 • Grubość powłoki suchej GPS µm (ang. DFT) 50 – 60
 • Zużycie teoretyczne (l/m2) Dla GPS 50 µm – 0,11
 • Zalecana ilość warstw (min.) 1-2
 • Temperatura zapłonu (°C) 26ºC
 • Odporność temp. (°C)

Przygotowanie powierzchni

 • Stalowe: Konstrukcje nowe odtłuścić i oczyścić ręcznie do stopnia St2 wg PN-ISO 8501-1
 • Renowacja: Usunąć starą, złuszczoną powłokę malarską i ślady korozji, powierzchnię odtłuścić i oczyścić odpowiednią metodą dobraną do warunków i kształtu konstrukcji

Warunki aplikacji

 • Temperatura otoczenia minimum 10ºC i nie więcej niż 35 ºC.
  Gruntoemalia alkidowa szybkoschnąca Temperatura podłoża minimum 5ºC i nie więcej niż 35 ºC i co najmniej 3 ºC wyższa od temp. punktu rosy.
 • Wilgotność powietrza max. 85%
 • Dobra wentylacja

Unikać malowania podczas dużych upałów z powodu zbyt szybkiego uwalniania się rozpuszczalników zawartych w farbie co wpływa negatywnie na jakość tworzonej się powłoki

Kolejne wymalowania

Druga warstwa gruntoemali alkidowa – do 2 godz
Czas całkowitego dotwardzenia 2-warstwowej powłoki – 24 godz

Kolor / połysk

wg kolorystyki RAL / półmat 50 – 60 gloss

Okres gwarancji

18 miesięcy od daty produkcji

LZO

Zawartość LZO wg dyrektywy 2004/42/WE (kategoria A/i/FR)2010: 500 g/l. Produkt zawiera max 500 g/l

Opakowania

Pojemniki stalowe: 0,8l, 5l, 10l,

Uwagi

Gruntoemalia alkilowa szybkoschnąca zawiera lotne i łatwopalne rozpuszczalniki. Należy stosować środki bezpieczeństwa zawarte w
Karcie Charakterystyki