Gruntoemalia akrylowa jednoskładnikowa

Gruntoemalia akrylowa jednoskładnikowa

Farba przeznaczona jest do bezpośredniego malowania powierzchni ocynkowanych, aluminiowych i stalowych oraz do renowacji starych powłok malarskich powlekanych na blachach ocynkowanych np.
pokrycia dachów, parapetów, bram i ogrodzeń.
Farba może również służyć do malowania elementów betonowych i PVC. Zawiera aktywny pigment antykorozyjny fosforan cynku.

Informacje o produkcie

 • Typ farby akrylowa
 • Gęstość max. 1,35 kg/litr
 • Zawartość części stałych (% wag.) ok. 65
 • Zawartość części stałych (% obj.) ok. 50
 • Grubość powłoki mokrej GPM µm (ang. WFT) 100 – 120
 • Grubość powłoki suchej GPS µm (ang. DFT) 50 – 60
 • Zużycie teoretyczne (l/m2) Dla GPS 60 µm – 0,12
 • Zalecana ilość warstw (minimum) 1-2
 • Temperatura zapłonu (°C) 26ºC
 • Odporność temp. (°C) 70

Przygotowanie powierzchni

 • Ocynkowane i aluminiowe: Nie sezonowane powinny być odtłuszczone i lekko wytrawione za pomocą preparatu BAMOCYNK a na koniec spłukane czystą wodą.
 • Sezonowane powierzchnie ocynkowane: usunąć produkty korozji cynku (białą rdzę) np. przez omiatanie ścierniwem lub czyszczenie szczotką z tworzywa sztucznego a następnie odtłuszczenie powierzchni
 • Stalowe: Konstrukcje nowe odtłuścić i oczyścić za pomocą obróbki strumieniowo ściernej do stopnia Sa2 wg PN-ISO 8501-1
 • Renowacja: Usunąć starą, złuszczoną powłokę malarską i ślady korozji, powierzchnię odtłuścić i oczyścić odpowiednią metodą dobraną do warunków i kształtu konstrukcji

Warunki aplikacji

 • Temperatura otoczenia minimum 10ºC i nie więcej niż 35 ºC. Temperatura podłoża minimum 5ºC i nie więcej niż 35 ºC i co najmniej 3 ºC wyższa od temp. punktu rosy.
 • Wilgotność powietrza max. 85%
 • Dobra wentylacja

Unikać malowania podczas dużych upałów z powodu zbyt szybkiego uwalniania się rozpuszczalników zawartych w farbie co wpływa negatywnie na jakość tworzonej się powłoki

Kolejne wymalowania

 • Druga warstwa Gruntoemalii akrylowej jednoskładnikowej – po ok. 1 godz
 • Trzecia warstwa emalii akrylowej jednoskładnikowej – po 24 godz
 • Czas całkowitego dotwardzenia 3-warstwowej powłoki – 4 dni

Kolor / połysk

wg kolorystyki RAL / półmat, 40-50 gloss

Okres gwarancji

24 miesiące od daty produkcji

LZO

Zawartość LZO wg dyrektywy 2004/42/WE (kategoria A/i/FR)2010: 500 g/l. Produkt zawiera max 500 g/l

Opakowania

Pojemniki stalowe: 0,8l, 5l, 10l, 20L

Uwagi

Gruntoemalia akrylowa jednoskładnikowa zawiera lotne i łatwopalne rozpuszczalniki. Należy stosować środki bezpieczeństwa zawarte w
Karcie Charakterystyki