Farba poliwinylowa Rustikal

Farba poliwinylowa Rustikal

Farba poliwinylowa Rustikal w kolorze czarnym przeznaczona jest do bezpośredniego malowania powierzchni stalowych, żeliwnych i ocynkowanych w celu nadania im ozdobnej faktury metalicznego połysku przypominającej piaskowaną stal. Dzięki wyjątkowo ozdobnej powłoce służy do malowania bram i ogrodzeń, słupów oświetleniowych, tablic pamiątkowych, ozdobnych barierek, itp. Farba Rustikal jest dobrze przyczepna do podłoża, elastyczna i odporna na działanie zewnętrznych warunków korozyjnych.

Farba Bato  „rustikal” została zaprojektowana głównie z myślą o malowaniu bram i ogrodzeń. Dzięki zastosowaniu specjalnych pigmentów po wyschnięciu (szczególnie kolor grafitowy) imituje powierzchnię wypiaskowanej, iskrzącej się stali. Jest to rodzaj farby tzw samo patynującej się tzn po wyschnięciu można przecierać malowane elementy nylonową szczotką dzięki czemu wydobywa się srebrzystą barwę powłoki na wytartych krawędziach . Nie znaczy to jednak, że farba ścierana zostaje z elementów, wykorzystywana jest tu wyjątkowa cecha niektórych pigmentów.

Z powyższych powodów farba zawiera dość duże cząstki, a wymalowana powłoka dzięki temu wyjątkowe walory dekoracyjne.

Duże cząstki farby nie pozwalają na jej gęste ułożenie na malowanej powierzchni, dlatego minimalna grubość wymalowanej, suchej powłoki musi wynosić 80µm co daje szczelną, właściwą powłokę. Powłoka poniżej tej grubości może być niepełna (niejednorodna) w całej grubości warstwy co w efekcie przekłada się na przenikanie wilgoci przez porowatą powłokę i powstawanie korozji podpowlokowej. W przypadku stosowania technik malarskich, które nie dają jednorazowej wymaganej grubości bezwzględnie zaleca się nakładanie kilkakrotnie na żądaną grubość końcową

Ze względu na zastosowanie chemoodpornej żywicy poliwinylowej rozcieńczanie farby nie może odbywać się przy pomocy przypadkowych rozcieńczalników szczególnie innych firm, ponieważ nie znamy składu tych produktów. Polecamy do rozcieńczania farby wyłącznie „rozcieńczalnik do farb poliwinylowych BATO

Dla wykonawców, którzy nie stosowali dotychczas naszej farby podajemy przybliżone ilości rozcieńczalników do danych technik i uzyskiwane grubości pojedynczych warstw.

Malowanie hydrodynamiczne (rekomendowane)

Farba w postaci handlowej przygotowana jest do ,malowania metodą natrysku hydrodynamicznego (wysokociśnieniowego).

W przypadku małego przełożenia pompy (np. 28:1) można dodać do farby 5% objętościowych rozcieńczalnika dla lepszego zatomizowania wyrobu po wyjściu z dyszy pistoletu. Uzyskana grubość powłoki 80µm.

Malowanie pneumatyczne (rekomendowane)

Ze względu na dużą lepkość wyrobu przy malowaniu metodą natrysku pneumatycznego (ciśnieniem powietrza ok. 6 bar) zaleca się rozcieńczyć wyrób rozcieńczalnikiem w ilości 50 – 60 % objętościowych tj. na 10 l farby, 5-6 l rozcieńczalnika. W temperaturze poniżej 15°C nie mniej jak 6 l rozcieńczalnika. Uzyskana grubość powłoki ok. 20µm

Malowanie pędzlem (dopuszczone choć walor estetyczny nie jest w pełni wykorzystany)

Przy malowaniu pędzlem rozcieńczyć wyrób rozcieńczalnikiem w ilości ok. 30% objętościowym. Malować elementy w jednym kierunku, nie stosować techniki tzw. „krzyża” tj wzdłuż i w poprzek elementów. Uzyskiwana grubość powłoki 25 – 30µm

Przygotowanie powierzchni

  • Ocynkowane i aluminiowe
    Nie sezonowane powinny być odtłuszczone i lekko wytrawione za pomocą preparatu BAMOCYNK a na koniec spłukane czystą wodą. Sezonowane powierzchnie ocynkowane: usunąć produkty korozji cynku (białą rdzę) np. przez omiatanie ścierniwem lub czyszczenie szczotką z tworzywa sztucznego a następnie odtłuszczenie powierzchni
  • Stalowe
    Konstrukcje nowe odtłuścić i oczyścić ręcznie do stopnia Sa2 wgPN-ISO 8501-1
  • Renowacja
    Usunąć starą, złuszczoną powłokę malarską i ślady korozji, powierzchnię odtłuścić i oczyścić odpowiednią metodą dobraną do warunków i kształtu konstrukcji