Farba Młotkowa

Farba Młotkowa

Jednoskładnikowa farba schnąca na powietrzu, przeznaczona do samodzielnego, nie wymagającego gruntowania zabezpieczenia antykorozyjnego oraz dekoracyjnego powierzchni stalowych, żeliwnych i metalowych. Farba tworząca powłoki półmatowe z efektem MŁOTKOWYM, o krótkim czasie wysychania, bardzo dobrej przyczepności do podłoża, dobrych właściwościach antykorozyjnych i odporności mechanicznej.

Informacje o produkcie

 • Typ farby alkidowa modyfikowana
 • Gęstość max. 1,00kg/litr
 • Zawartość części stałych (% wag.) ok. 52
 • Zawartość części stałych (% obj.) ok. 45
 • Grubość powłoki mokrej GPM µm (ang. WFT) 100
 • Grubość powłoki suchej GPS µm (ang. DFT) 45
 • Zużycie teoretyczne (l/m2) Dla GPS 45µm = 0,10
 • Zalecana ilość warstw (min.) 2
 • Temperatura zapłonu (°C) powyżej 23ºC
 • Odporność temp. (°C) 120

Przygotowanie powierzchni

 • Stalowe Powierzchnie stalowe nowe odtłuścić i oczyścić ręcznie do stopnia St2 wg PN-ISO 8501 1
 • Renowacja Usunąć starą, złuszczoną powłokę malarską i ślady korozji, odtłuścić i wysuszyć; powierzchnie odnawiane trwałe i gładkie zmatowić papierem ściernym w celu poprawy przyczepności , odpylić, odtłuścić i wysuszyć.

Warunki aplikacji

 • Temperatura otoczenia minimum 10ºC i nie więcej niż 35 ºC. Temperatura podłoża minimum 5ºC i nie więcej niż 35 ºC i co najmniej 3 ºC wyższa od temp. punktu rosy.
 • Wilgotność powietrza max. 85%
 • Dobra wentylacja
 • Unikać malowania podczas dużych upałów z powodu zbyt szybkiego uwalniania się rozpuszczalników zawartych w farbie co wpływa negatywnie na jakość tworzonej się powłoki

Kolejne wymalowania

 • Druga warstwa farby młotkowej – do 1 godz metodą „mokro na mokro”
 • Czas całkowitego dotwardzenia 2-warstwowej powłoki – 48 godz

Przygotowanie wyrobu do malowania

 • Przed przystąpieniem do malowania farbę należy dokładnie wymieszać w opakowaniu dla zapewnienia jednorodnej barwy i efektu młotka.
 • Dopuszcza się mieszanie farby w czasie prac malarskich w przypadku stwierdzenia rozwarstwienia farby.

Kolor / połysk

Czarna, grafitowa, niebieska, szara, srebrna, zielona, wg ustaleń/ połysk, półmat efekt młotkowy

Okres gwarancji

24 miesięcy od daty produkcji

LZO

Zawartość LZO wg dyrektywy 42/2004 WE (kategoria A/i/FR)2010: 500 g/l. Produkt zawiera max 500 g/l

Opakowania

Pojemniki stalowe: 0,8l, 5l, 10l,

Uwagi

Farba Młotkowa BATO zawiera lotne i łatwopalne rozpuszczalniki. Należy stosować środki bezpieczeństwa zawarte w Karcie Charakterystyki