Farba Hybrydowa

Farba Hybrydowa

Farba przeznaczona jest do bezpośredniego malowania powierzchni ocynkowanych, aluminiowych i stalowych oraz do renowacji starych powłok malarskich powlekanych na blachach ocynkowanych np. pokrycia dachów, parapetów, bram i ogrodzeń.

Farba akrylowa jednowarstwowa może również służyć do malowania elementów betonowych i PVC.

Zawiera aktywny pigment antykorozyjny fosforan cynku.

Warunki aplikacji

  • Temperatura otoczenia minimum 10ºC i nie więcej niż 35 ºC.
  • Temperatura podłoża minimum 5ºC i nie więcej niż 35 ºC i co najmniej 3 ºC wyższa od temp. punktu rosy.
  • Wilgotność powietrza max. 85%
  • Dobra wentylacja
  • Unikać malowania podczas dużych upałów z powodu zbyt szybkiego uwalniania się rozpuszczalników zawartych w farbie co wpływa negatywnie na jakość tworzonej się powłoki

Druga warstwa gruntoemalii akrylowej jednoskładnikowej nakładać po ok. 1 godz

Kolor

  • wg kolorystyki RAL / półmat, 40-50 gloss

Uwagi

Gruntoemalia akrylowa jednoskładnikowa zawiera lotne i łatwopalne rozpuszczalniki.