Farba akrylowa do gruntowania dwuskładnikowa

Farba akrylowa do gruntowania dwuskładnikowa

Gruntoemalia poliuretanowa dwuskładnikowa przeznaczona jest do samodzielnego malowania powierzchni stalowych i stalowych ocynkowanych w miejscach gdzie wymagana jest doskonała odporność na czynniki atmosferyczne, wysoka trwałość koloru i połysku. Stosowana do malowania konstrukcji stalowych, zbiorników, maszyn i urządzeń. Gruntoemalia poliuretanowa jest chemoutwardzalnym wyrobem dwuskładnikowym. Zawiera aktywny pigment antykorozyjny – fosforan cynku. Utwardzone powłoki są dobrze przyczepne do podłoża, półmatowe, elastyczne, szczelne o wysokiej odporności na ścieranie.

Informacje o produkcie

 • Typ farby poliuretanowa
 • Gęstość max. 1,40 kg/litr
 • Zawartość części stałych (% wag.) ok. 70
 • Zawartość części stałych (% obj.) ok. 60
 • Grubość powłoki mokrej GPM µm (ang. WFT) 100
 • Grubość powłoki suchej GPS µm (ang. DFT) 60
 • Zużycie teoretyczne (l/m2) Dla GPS 60 µm – 0,10
 • Zalecana ilość warstw (min.) 1- 2
 • Temperatura zapłonu (°C) 26ºC
 • Odporność temp. (°C) 120

Przygotowanie powierzchni

 • Ocynkowane, aluminiowe, stalowe: Powierzchnie stalowe odtłuszczone i oczyszczone do stopnia SA 2½ wg wg PN-ISO 8501-1. W przypadku małego narażenia korozyjnego lub dla elementów eksploatowanych wewnątrz pomieszczeń dopuszcza się przygotowanie do stopnia St 3 wg PNISO 8501-1.
 • Renowacja: Miejsca prze korodowane oczyścić i zagruntować gruntoemalią poliuretanową dwuskładnikową lub farbą poliuretanową do gruntowania dwuskładnikową a następnie pomalować całą powierzchnię gruntoemalią poliuretanową dwuskładnikową.

Warunki aplikacji

 • Temperatura otoczenia minimum 10ºC i nie więcej niż 35 ºC. Temperatura podłoża minimum 5ºC i nie więcej niż 35 ºC i co najmniej 3 ºC wyższa od temp. punktu rosy.
 • Wilgotność powietrza max. 85%
 • Dobra wentylacja
 • Przydatność mieszaniny do stosowania 4 godziny

Kolejne wymalowania

 • Druga warstwa gruntoemalii poliuretanowej dwuskładnikowej po ok. 0,5 godz
 • Czas całkowitego dotwardzenia 2-warstwowej powłoki – 7 dni

Kolor / połysk

wg kolorystyki RAL / połysk, 30 – 40 gloss

Okres gwarancji

24 miesiące od daty produkcji

LZO

Zawartość LZO wg dyrektywy 2004/42/WE (kategoria A/j/FR)2010:
500 g/l. Mieszanina zawiera max 500 g/l

Opakowania

Opakowania objętościowo (l)

 • Składnik I (pigmentowany) 10
 • Składnik II (utwardzacz) 1

Uwagi


Gruntoemalia poliuretanowa dwuskładnikowa zawiera lotne i łatwopalne rozpuszczalniki. Należy stosować środki bezpieczeństwa zawarte w Karcie Charakterystyki