Emalia wodorozcieńczalna

Emalia wodorozcieńczalna

Gruntoemalia służy do samodzielnego, nie wymagającego gruntowania, zabezpieczania powierzchni stalowych, żeliwnych i metalowych oraz do renowacji starych powłok malarskich.

Gruntoemalia wodorozcieńczalna zawiera pigmenty antykorozyjne: fosforany cynku, wapnia i magnezu.

Zaleca się jednowarstwowe malowanie elementów maszyn, urządzeń i konstrukcji. Dobrze sprawdzi się w warunkach korozyjnych miejskich i przemysłowych

Gruntoemalia jest bardzo łatwa w aplikacji za pomocą wielu technik malarskich. Otrzymane powłoki są bardzo dobrze przyczepne do podłoża, matowe odporne na działanie czynników atmosferycznych i mechanicznych.

Przygotowanie powierzchni

Ocynkowane, aluminiowe:

Podłoże dokładnie odtłuszczone wodą z detergentem lub benzyną ekstrakcyjną, następnie przemyć roztworem BAMOCYNKU, na koniec dokładnie spłukać wodą i osuszyć

Stalowe:

Oczyścić techniką właściwą dla danego elementu i odtłuścić

Renowacja

Powierzchnie przeszlifować, odpylić i odtłuścić benzyną ekstrakcyjną

Warunki aplikacji

  • Temperatura otoczenia minimum 15ºC i nie więcej niż 35 ºC.
  • Temperatura podłoża minimum 10ºC i nie więcej niż 35 ºC i co najmniej 3 ºC wyższa od temp. punktu rosy.
  • Wilgotność powietrza max. 80%
  • Dobra wentylacja
  • Czas schnięcia wydłuża się w niższych temperaturach i wyższej wilgotności powietrza

Drugą warstwę farby wodorozcieńczalnej nakładać po minimum 3 godzinach.

Czas całkowitego dotwardzenia 1-warstwowej powłoki – 24 godz.