Emalia poliuretanowa dwuskładnikowa

Emalia poliuretanowa dwuskładnikowa

Emalia poliuretanowa dwuskładnikowa przeznaczona jest do ostatecznego malowania powierzchni stalowych, stalowych ocynkowanych i aluminiowych  zagruntowanych farbami epoksydowymi  chemoodpornymi, lub farbami poliuretanowymi do gruntowania eksploatowanych w agresywnej atmosferze środowiska przemysłowego i nadmorskiego. Stosowana do malowania konstrukcji stalowych, zbiorników ropy naftowej, paliw, gazów, a także rurociągów, kotłów, zbiorników i instalacji przemysłowych. Do zabezpieczania powierzchni betonowych wiaduktów, mostów, silosów itp. Emalia poliuretanowa jest  chemoutwardzalnym wyrobem dwuskładnikowym.  Utwardzone powłoki są dobrze przyczepne do podłoża, o wysokim połysku, odporności na ścieranie i działanie czynników mechanicznych. Powłoka odporna na promieniowanie słoneczne i agresywne czynniki atmosferyczne. 

Informacje o produkcie

 • Typ farby                                   poliuretanowa
 • Gęstość                                     max. 1,20 kg/litr 
 • Zawartość części stałych (% wag.)                         ok. 50 
 • Zawartość części stałych (% obj.)                           ok. 42 
 • Grubość powłoki mokrej GPM µm (ang. WFT) 80 – 120  
 • Grubość powłoki suchej GPS  µm (ang. DFT)           35 – 50 
 • Zużycie teoretyczne (l/m2)                                    Dla GPS 50 µm  – 0,12  
 • Zalecana ilość warstw (min.)                                  2
 • Temperatura zapłonu (°C)                                     26ºC
 • Odporność temp. (°C)                              120

Przygotowanie powierzchni            

 • Ocynkowane, aluminiowe, stalowe. – Zagruntowane farbą poliuretanową do gruntowania lub farbą epoksydową do gruntowania. 
 • Renowacja – Miejsca prze korodowane oczyścić i zagruntować farbą poliuretanową do gruntowania po czym pomalować emalią poliuretanową. W celu uzyskania lepszej przyczepności emalii, zagruntowaną powierzchnię przeszlifować i odpylić.

Warunki aplikacji 

 • Temperatura otoczenia minimum 10ºC i nie więcej niż 35 ºC.  Temperatura podłoża minimum 5ºC i nie więcej niż 35 ºC i co najmniej 3 ºC wyższa od temp. punktu rosy. 
 • Wilgotność powietrza max. 85% 
 • Dobra wentylacja 

Kolejne wymalowania

 • Druga warstwa emalii poliuretanowej – po ok. 1 godz
 • Czas całkowitego dotwardzenia 2-warstwowej powłoki – min. 7 dni

Kolor / połysk

wg kolorystyki RAL / połysk, 80 – 90 gloss


Okres gwarancji

24 miesiące od daty produkcji

LZO

Zawartość LZO wg dyrektywy 2004/42/WE (kategoria A/j/FR)2010: 500 g/l. Mieszanina zawiera max 500 g/l

Opakowania

Składnik I (pigmentowany)
Składnik II (utwardzacz)

Uwagi

Emalia poliuretanowa zawiera lotne i łatwopalne rozpuszczalniki.
Należy stosować środki bezpieczeństwa zawarte w Karcie Charakterystyki