Emalia ftalowa

Emalia ftalowa

Przeznaczona jest do dekoracyjnego i ochronnego malowania  powierzchni   metalowych: bram, parkanów, powierzchni drewnianych i drewnopodobnych: drzwi, okien, półek, mebli oraz powierzchni betonowych i tynków. Powłoki emalii ftalowej charakteryzują się doskonałą przyczepnością do podłoża i farb podkładowych, są odporne na wodę i zmienne warunki atmosferyczne. 

Informacje o produkcie 

 • Typ farby ftalowa
 • Gęstość   max. 1,20 kg/litr 
 • Zawartość części stałych (% wag.)  ok. 60 
 • Zawartość części stałych (% obj.)   ok. 50 
 • Grubość powłoki mokrej GPM µm (ang. WFT) 70 – 80  
 • Grubość powłoki suchej GPS  µm (ang. DFT) 35 – 40 
 • Zużycie teoretyczne (l/m2) Dla GPS 40 µm  – 0,08  
 • Zalecana ilość warstw (min.  2
 • Temperatura zapłonu (°C)   26ºC
 • Odporność temp. (°C)  120

Przygotowanie powierzchni 

 • Stalowe Zagruntowane farbą antykorozyjną szybkoschnącą prod. BATO lub bezpośrednio na stal odtłuszczoną i oczyszczoną ręcznie do stopnia St 3 wg PN-ISO  8501-1 
 • Mineralne  Po co najmniej 28 dniach dojrzewania tynku 
 • Renowacja  Miejsca przekorodowane oczyścić, odtłuścić i zagruntować farbą  antykorozyjną szybkoschnącą po czym malować emalią ftalową.

Aplikacja           

 • Warunki aplikacji : Temperatura otoczenia minimum 10ºC i nie więcej niż 35 ºC.  Temperatura podłoża minimum 5ºC i nie więcej niż 35 ºC i co najmniej 3 ºC wyższa od temp. punktu rosy. 
 • Wilgotność powietrza max. 85% 
 • Dobra wentylacja 

Kolejne wymalowania   

 • Druga warstwa emalii ftalowej – minimum  po ok. 8 godz 
 • Czas całkowitego dotwardzenia 2-warstwowej powłoki – 7 dni 

Kolor / połysk 

wg kolorystyki RAL / połysk, 70 – 80 gloss 

Okres gwarancji 

24 miesiące od daty produkcji 

LZO 

Zawartość LZO wg dyrektywy 2004/42/WE (kategoria A/i/FR)2010: 500 g/l. Produkt zawiera max 400 g/l 

Uwagi 

Emalia ftalowa zawiera lotne i łatwopalne rozpuszczalniki. Należy stosować środki bezpieczeństwa zawarte w Karcie Charakterystyki