Przeznaczona jest do malowania stalowych powierzchni maszyn, urządzeń i konstrukcji zagruntowanych uprzednio farbą alkilową lub chlorokauczukową do gruntowania. Można również stosować do malowania podłoży mineralnych i cementowych oraz betonu. Emalia chlorokauczukowa tworzy powłoki odporne na czynniki atmosferyczne i o podwyższonej odporności chemicznej. Jest dobrze przyczepna do podłoża o wysokim połysku i bardzo dobrych własnościach fizyko mechanicznych. Jest odporna na korodujące działanie atmosfery przemysłowej.

Informacje o produkcie

Dane techniczne:

Przygotowanie powierzchni

Warunki aplikacji

Kolejne Wymalowania

Druga warstwa emalii chlorokauczukowej:

Kolor / połysk

wg kolorystyki RAL / połysk, 70 – 80 gloss

Okres gwarancji 

18 miesiący od daty produkcji.

LZO

Zawartość LZO wg dyrektywy 2004/42/WE (kategoria A/i/FR)2010: 500 g/l. Produkt zawiera max 400 g/l 

Uwagi