Emalia alkidowa szybkoschnąca

Emalia alkidowa szybkoschnąca

Emalia przeznaczona jest do malowania stalowych powierzchni maszyn, urządzeń i konstrukcji zagruntowanych farbą antykorozyjną podkładową szybkoschnącą. Emalia alkidowa tworzy szybkoschnące powłoki odporne na czynniki atmosferyczne w środowisku o średnim narażeniu korozyjnym. Jest dobrze przyczepna do podłoża o wysokim połysku i bardzo dobrych własnościach fizyko mechanicznych.

Informacje o produkcie:

 • Typ farby          alkid modyfikowany
 • Gęstość max.      1,20 kg/litr
 • Zawartość części stałych (% wag.)                         ok. 55
 • Zawartość części stałych (% obj.)                          ok. 43
 • Grubość powłoki mokrej GPM μm (ang. WFT)        95 – 120
 • Grubość powłoki suchej GPS μm (ang. DFT)          40 – 50
 • Zużycie teoretyczne (l/m2)                                   Dla GPS 40 μm – 0,10
 • Zalecana ilość warstw (min.)                                1 – 2
 • Temperatura zapłonu (°C)                                    26ºC
 • Odporność temp. (°C)                                         120

Czasy schnięcia: (w temp. 20ºC i wilgotności powietrza 65% dla GPS 50 μm)

 • Pyłosuchość                                                 1h
 • Suchość transportowa                                12h
 • Pełne wyschnięcie                                      24h
 • Przemalowanie 
 • Min.                                                              Metodą „mokro na mokro”    
 • Max.                                                              Bez ograniczeń

Przygotowanie powierzchni

 • Stalowe – Zagruntowane farbą antykorozyjną podkładową szybkoschnącą prod. BATO lub bezpośrednio na stal odtłuszczoną i oczyszczoną ręcznie do stopnia St 3 wg PN-ISO 8501-1
 • Mineralne-  Po co najmniej 28 dniach dojrzewania tynku.
 • Renowacja-  Miejsca przekorodowane oczyścić, odtłuścić i zagruntować farbą antykorozyjną szybkoschnącą po czym malować emalią alkidową.

Aplikacja

Warunki aplikacji

 • Temperatura otoczenia minimum 10ºC i nie więcej niż 35 ºC.
 • Temperatura podłoża minimum 5ºC i nie więcej niż 35 ºC i co
 • najmniej 3 ºC wyższa od temp. punktu rosy.
 • Wilgotność powietrza max. 85%
 • Dobra wentylacja

Kolejne wymalowania

Druga warstwa emalii alkidowej

 • metodą „mokro na mokro” do 2 godz. lub po minimum 3 dniach
 • Czas całkowitego  utwardzenia powłoki – 2 – 3 dni

Kolor / połysk                

wg kolorystyki RAL / połysk, 50 – 80 gloss

Okres gwarancji             

24 miesiące od daty produkcji.

Uwagi 

Emalia alkidowa szybkoschnąca zawiera lotne i łatwopalne rozpuszczalniki. Należy stosować środki bezpieczeństwa zawarte w Karcie Charakterystyki