BatoNaBeton

BatoNaBeton

BatoNaBeton jest powłoką epoksydową przeznaczoną do zabezpieczania betonu w halach fabrycznych, magazynach, warsztatach, garażach, piwnicach , budynkach użyteczności publicznej: szkołach, punktach usługowych,itp. Powłoka epoksydowa jest chemoodpornym i chemoutwardzalnym wyrobem dwuskładnikowym o bardzo dobrej odporności na ścieranie Utwardzone powłoki są dobrze przyczepne do podłoża, elastyczne i szczelne. Są odporne na działanie chemikaliów, paliw płynnych, rozpuszczalników ropopochodnych oraz środków myjących. Dzięki tym własnościom powłoka w znacznym stopniu przedłuża żywotność betonu, nadaje mu estetyczny, łatwy w utrzymaniu czystości wygląd.

Informacje o produkcie:
Typ farby: epoksydowa
Gęstość : max. 1,37 kg/litr
Zawartość części stałych (% wag.) : ok. 70
Zawartość części stałych (% obj.) : ok. 55
Grubość powłoki mokrej GPM μm (ang. WFT): 110
Grubość powłoki suchej GPS μm (ang. DFT): 60
Zużycie teoretyczne (l/m2): Dla GPS 60 μm – 0,11
Zalecana ilość warstw (min.): 1-2
Temperatura zapłonu (°C): 26 C
Odporność temp. (°C): 150

Przygotowanie powierzchni
BETON – NOWE POSADZKI: Po 28 dniach dojrzewania betonu powinny być suche (max 4% wilgoci), oczyszczone przez szlifowanie z mleczka cementowego, które tworzy się w ostatniej fazie wysychania betonu w postaci „naskórka”, pozbawione wszelkich zabrudzeń olejowych.
BETON – RENOWACJA: Stary beton oczyszczony z brudu i zanieczyszczeń, odtłuszczony i uzupełnione ubytki. Całość powierzchni dokładnie odpylona.

Aplikacja
Temperatura otoczenia minimum 10 C i nie więcej niż 35 C. Temperatura podłoża minimum 5 C i nie więcej niż 35 C i co najmniej 3 C wyższa od temp. punktu rosy. Wilgotność powietrza max. 85%. Dobra Wentylacja. Przydatność mieszaniny do stosowania (20C) 8 godzin.

Zalecenia do aplikacji
Typ rozcieńczalnika: do wyrobów epoksydowych

Kolor / Połysk
Szary – Ral 7040,
Zielony – Ral 6002,
Niebieski – RAL5015,
Żółty – RAL 1023,
Czarny – RAL9005,
Piaskowy – RAL 1002 lub wg uzgodnień / powyżej 60

Okres Gwarancji:
24 miesiące od daty produkcji.

LZO
Zawartość LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE (kategoria A/j/FR)2010: 500 g/l. Mieszanina zawiera max 500 g/l.

Opakowania
Składnik I (pigmentowany) : 7 L lub 14 L
Składnik II (utwardzacz): 2,5 L lub 5 L

Uwagi
BatoNaBeton powłoka epoksydowa 2-składnikowa zawiera lotne i łatwopalne rozpuszczalniki. Należy stosować środki bezpieczeństwa zawarte w Karcie Charakterystyki.